Giấy vệ sinh E’mos Classic xanh 2 lớp lốc 10 cuộn

Giấy vệ sinh E’mos Classic xanh 2 lớp lốc 10 cuộn

Thương hiệu: E’MOS

Sản xuất tại: Việt Nam

Số lớp: 2 lớp

Số lượng: 10 cuộn

Lõi giấy: Có lõi

Danh mục: